You don’t outgrow the effects of an alcoholic parent…

Interessant, herkenbaar artikel over de negen vaak voorkomende zaken waar je tegenaan loopt als volwassene, die opgegroeid is in een gezin met een verslavingsproblematiek. Lees het hier (in het Engels).

Comments are closed.

Up ↑

%d bloggers like this: