De grootinquisiteur heeft misschien gelijk…

Uit de Beschermengel (P Coelho):

“U hebt gezegd dat alle mensen gelijk zijn, maar U bent vergeten dat mensen onzeker zijn en iemand nodig hebben, anderen nodig hebben om hen te leiden. Kom ons niet hinderen bij ons werk, maar ga weg,” zegt de grootinquisiteur, nadat hij een hele reeks briljante argumenten de revue heeft laten passeren.

Als hij uitgesproken is, heerst er een diep zwijgen in de gevangeniscel. Dan loopt Jezus op de grootinquisiteur toe en kust hem op zijn wang.

“Je hebt misschien gelijk,” zegt Jesus, “maar mijn liefde is sterker.”

We staan niet alleen. De wereld verandert en wij zijn onderdeel van die verandering. De engelen leiden ons en beschermen ons. Ondanks alle onrecht, ondanks alles wat ons wordt aangedaan, ondanks ons onvermogen om onze fouten en die van de wereld te veranderen, ondanks alle briljante argumenten van de grootinquisiteur  –  is de Liefde nog steeds sterker, en ze zal ons helpen te groeien. En pas dan zullen we in staat zijn engelen, sterren en wonderen te begrijpen.

Het is mijn ervaring dat we elk in onszelf een grootinquisiteur hebben en een Jezus. De eerste heeft een reeks briljante argumenten en laat ze met groot genoegen de revue passeren in ons hoofd. De tweede lijkt gevangen, lijkt het onderspit misschien te delven, moet de grootinquisiteur wel nageven dat hij misschien wel gelijk heeft. Maar zijn liefde is sterker.

Als we ons met ons hart verbinden, voeden we de liefde. Wie of wat het ook is dat “gelijk” heeft, de liefde is sterker… Meer nog, hoe heftiger het betoog van de ‘grootinquisiteur’, des te belangrijker wordt het eenvoudige antwoord van het hart. Des te krachtiger. Des te indrukwekkender.

Comments are closed.

Up ↑

%d bloggers like this: