In liefde verbonden – Uitspraak 5

[Lees In liefde verbonden – Intro op deze blog als leidraad bij de uitspraken ; je kunt het oproepen door de categorie ‘in liefde verbonden’ te raadplegen]

 

First place

[Persoon x] laat me merken dat ik bij hem/haar op de eerste plaats sta.

  • Waar of onwaar?
  • Specifiek op je partner toegepast: sta je altijd/gewoonlijk/vaak/zelden/nooit op de eerste plaats voor hem of haar? Hoe ervaar je dat? Wat doet het met jou?
  • Hoe geef jij aan iemand het gevoel dat hij/zij op de eerste plaats staat voor jou?
  • Mag jij van jezelf op de eerste plaats staan?

Bij deze wil ik toch even het volgende meegeven. Heel vaak is wat we zien in onze omgeving, wat ons irriteert van anderen, eigenlijk wat we onbewust onszelf aandoen. Bij het thema van ‘op de eerste plaats’ te mogen staan,…heb ik dat zelf duidelijk ervaren. Enkele jaren geleden al confronteerde een coach mij met de volgende vraag: hm, mag jij wel eens op de eerste plaats staan van jezelf? En eerlijk, ik worstel nog met de uitdaging die de man mij toen heeft meegegeven.

We confronteren onszelf vaak in hetgeen ‘buiten’ is met datgene wat we in onszelf eigenlijk willen helen. Als het thema ‘op de eerste plaats’ staan voor iemand in het bijzonder, bij anderen in het algemeen, in jouw leven een rol speelt, dan loont het zeker de moeite om in jezelf te kijken of jij jezelf op Nummer Eén kan plaatsen. Durf het te zien, dat je jezelf hoogstens de tweede plaats gunt, en je begrijpt ineens waarom het zo vaak in je leven gebeurt…

Met dank aan de verhelderende input van mijn Maatje voor dit geweldige inzicht, en de vriendschappelijke, spreekwoordelijke schouderklop… we zijn er nog niet, maar we hebben al een heel eind afgelegd ;).

Comments are closed.

Up ↑

%d bloggers like this: